Gezond zijn en blijven, eigen verantwoordelijkheid?

Kleine klachten, ze gaan meestal vanzelf weer over. Maar ze ontstaan niet voor niets en soms lijken ze niet te willen verdwijnen. Met klachten en signalen vraagt jou lichaam om aandacht. Geef jij die dan ook? Is dit moeilijk? En zijn de klachten te verhelpen of bij voorkeur te voorkomen?

 

Met onze behandelmethoden, waaronder craniotherapie, doen we een beroep op het vermogen van mensen zich aan te passen en de regie weer in eigen hand te nemen. De therapie legt de focus op lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.

 

Craniotherapie beoogt een preventie van lichamelijke klachten, doordat een patiënt met een beter lichaamsbesef gezondere keuzes maakt en beter voor zichzelf zorgt. Hij  of zij heeft immers meer contact met de eigen behoeften en met wat hem of haar goed doet. Craniotherapie bewijst, zijn waarde binnen de gezondheidszorg: het voorkomt klachten (preventie) en ondersteunt het welbevinden (positieve gezondheid). Bewijs hierover is te vinden in de studie van Brough (2013).*

 

Het accent ligt bij ons dus niet op de ziekte, maar op de mens zelf, op de positieve gezondheid en op wat hun leven betekenisvol maakt. Craniotherapie focust in de begeleiding onder meer op veerkracht en eigen regie van de mens. Mensen zijn niet hun aandoening.

 

Cliënten komen vaak terug voor een behandeling, omdat ze zich na de eerste behandelingen energieker en opgewekter voelen. 

 

Hervind jij de veerkracht weer en neem je de regie in eigen handen? Laat ons je hierbij ondersteunen.

 

* Brough (2013): alle 29 participanten in deze studie namen positieve veranderingen in hun gezondheid waar en schreven dit toe aan de cranio. Deze veranderingen werden vaak vergezeld van nieuw bewustzijn van hun gezondheid, wat hun zelfzorgzaamheid verbeterde.